Ocena wartości hodowlanej

Ostatnia modyfikacja dnia 22 kwietnia, 2021

Ocena wartości hodowlanej (z ang. breeding value estimation) to wykorzystywanie przede wszystkim informacji o użytkowości zwierząt i istniejących między nimi spokrewnieniami do poznania wartości hodowlanej zwierzęcia. Ocena buhaja na bazie użytkowości córek uwzględnia wyniki ich użytkowości, stopień spokrewnienia i odziedziczalność cechy. Do oceny wartości hodowlanej wykorzystuje się zaawansowane metody matematyczne po to, by dla oceny czy to buhaja czy krowy jak najlepiej wykorzystać wszystkie dostępne informacje. Gdy do oceny wartości hodowlanej wykorzystuje się też genotypy zwierząt uzyskuje się genomową wartość hodowlaną. Obliczanie wartości hodowlanej przeprowadza się z wykorzystaniem teorii indeksu selekcyjnego, najczęściej stosowaną metodą jest BLUP. Pozwala ona na eliminację wpływu czynników środowiskowych.

Podstawy oceny wartości hodowlanej dobrze obrazuje poniższe równanie:

A –`A = h2 (P –`P)

Wskazuje ono, że wartość hodowlana osobnika wyrażana jest względem średniej wartości hodowlanej dla danej populacji (A –`A) i wynika z odchylenia fenotypu osobnika od średniej fenotypowej z populacji (P –`P), przy założeniu, że tylko w stopniu określonym przez odziedziczalność przekłada się ono na wartość hodowlaną.

© Tomasz Strabel