Czynniki środowiskowe

Czynniki środowiskowe to czynniki zewnętrzne (poza genetycznymi) mające bezpośredni wpływ na fenotyp osobnika. Część z nich podlega kontroli hodowcy, jak np. żywienie czy sposób zarządzania a część z nich podlega kontroli tylko w ograniczonym stopniu, jak np. temperatura czy nasłonecznienie. © Tomasz Strabel