O Autorze

Tomasz Strabel

Autorem haseł jest prof. dr hab. Tomasz Strabel, aktualnie profesor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, w latach 2016-2021 dyrektor Centrum Genetycznego PFHBiPM. Zagadnienia genetyczno-hodowlane wpisują się w jego zainteresowania naukowo-dydaktyczne realizowane w bliskiej relacji do praktyki często w ramach międzynarodowej współpracy.