Wartość fenotypowa

Wartość fenotypowa (a ang. phenotypic value), oznaczana symbolem P, to zmierzona wartość fenotypu osobnika. Jako, że fenotyp jest determinowany przez genotyp i czynniki środowiskowe, wartość fenotypową można przedstawić za pomocą równania:

P = G + E,

a gdy dodatkowo uwzględni się średnią wartość cechy (μ) równanie przyjmuje postać:

P = μ + G + E

Zróżnicowanie wartości fenotypów danej cechy występujące w populacji jest podstawą zmienności fenotypowej. © Tomasz Strabel