Zmienność fenotypowa

Ostatnia modyfikacja dnia 8 lipca, 2021

Zmienność fenotypowa – obserwowane zróżnicowanie wartości danej cechy występujące u zwierząt określonej populacji. Jej miarą może być np. wariancja fenotypowa. Wynika zwykle z występowania czynników genetycznych, środowiskowych i interakcji genotyp-środowisko. © Tomasz Strabel