Różnica selekcyjna

Ostatnia modyfikacja dnia 22 kwietnia, 2021

Różnica selekcyjna (z ang. selection differential) to przewaga średniej wartości cechy wyselekcjonowanych zwierząt na średnią populacji. Jej wielkość, po uwzględnieniu odziedziczalności cechy, determinuje wielkość reakcji na selekcję:

R = S * h2

Dla cech o rozkładzie normalnym różnicę selekcyjną można przewidzieć gdy znana jest ostrość selekcji i zmienność fenotypowa (jej fenotypowe odchylenie standardowe) doskonalonej cechy:

S = i * σP.

Gdy selekcję prowadzi się na bazie wartości hodowlanych można mowić o genetycznej różnicy selekcyjnej.

© Tomasz Strabel