Wartość hodowlana

Ostatnia modyfikacja dnia 4 października, 2023

Wartość hodowlana (z ang. breeding value) to wartość genów zwierzęcia dla jego potomstwa, jest więc szczególnie przydatna wtedy, gdy podejmujemy decyzje selekcyjne. Weźmy dla przykładu mleczność buhaja, który sam mleka nie produkuje i dla niego samego jego geny związane z mlecznością praktycznie nie mają żadnego znaczenia. Stąd ocenia się ich przydatność pod kątem przyszłej użytkowości jego córek, których produkcyjność będzie determinować przyszłe zyski hodowcy. W rankingu (grudzień’16) w pierwszej dziesiątce najlepszych pod względem indeksu PF buhajów znalazły się dwa buhaje: RZH Declic i Delta Concer. Pierwszy z nich miał wartość hodowlaną dla wydajności mleka 1444, a drugi 1099. Różnica między tymi wartościami wyniosła 345kg. Ponieważ każde zwierzę może przekazać tylko połowę swoich genów (drugą przekazuje drugi z rodziców) w tym przypadku skupimy swoją uwagę na połowie tej różnicy czyli 172,5kg. Wartość ta mówi, że jeśli doczekamy się córek RZH Declic-a to będą one dawać średnio o 172,5kg więcej mleka od córek Delta Concer-a. Wystarczy przemnożyć tę wartość przez cenę kilograma mleka, by zrozumieć jak ważne ekonomicznie znaczenie ma wartość hodowlana rodziców przyszłych krów.

Wartość hodowlana jest sumą przeciętnych efektów genów obejmująca ich addytywne efekty przez co zwykle oznaczana jest symbolem A. Uzyskuje się ją w procesie oceny wartości hodowlanej. Gdy wykorzystuje informacje dotyczące genotypu zwierzęcia uzyskuje się genomową wartość hodowlaną.

Przed publikacją wyników wartości hodowlanej poddaje się różnym przekształceniom, przez co publikowane wartości mają charakter względnych wartości hodowlanych.

© Tomasz Strabel