Użytkowość

Ostatnia modyfikacja dnia 17 września, 2021

Wysoka wydajność mleka czy idealna budowa wymienia to użytkowość, czyli obserwowana wartość fenotypowa ważnej dla hodowcy cechy, zmierzona u pojedynczego osobnika. Zebrane wyniki użytkowości to obserwacje. Wartość każdej cechy zależy zarówno od czynników genetycznych, jak i środowiskowych. Oba czynniki wpływają na kluczowe dla ekonomiki cechy, takie jak produkcyjność, zdrowotność czy cechy związane z rozrodem. Hodowcy doskonale zdają sobie z tego sprawę i stosują coraz nowszą wiedzę z zakresu żywienia. Czynnik genetyczny wydaje się być w Polsce często niedoceniany, a przecież to także przez geny, zwierzęta, np. krowy utrzymywane w tej samej oborze różnią się między sobą użytkowością. © Tomasz Strabel