Obserwacja

Obserwacja (z ang. observation) to pojedyncza zmierzona wartość cechy (użytkowość) u zwierzęcia. Pomiarów dokonuje się w ramach kontroli użytkowości. Obserwacje znacznie odbiegające od oczekiwań określa się mianem obserwacji odstających. © Tomasz Strabel