Obciążenie oceny

Obciążenie oceny (z ang. biased genetic evaluation) to termin odnoszący się do problemu związanego z jakością wyników oceny wartości hodowlanej. Polega on na tym, że w miarę jak zwiększa się dokładność oceny wartości hodowlanej osobników, ich wartości hodowlane mają tendencję do wzrostu lub spadku. Może do tego dochodzić gdy pojawiają się użytkowość córek buhajów ocenionych genomowo lub gdy pojawiają się kolejne córki po tym jak buhaj został ocenionych na ich pierwszym rzucie. Sytuacja taka nie powinna mieć miejsca i jest wynikiem błędów w zastosowanej metodzie oceny wartości hodowlanej lub nie spełnienia założeń, tj. warunków koniecznych by nie była ona obciążona.

Wartości hodowlane zmieniają się jak dochodzą dodatkowe informacje wykorzystywane do ich obliczenia. Jednak zmiany powinny mieć charakter losowy, tj. tak samo prawdopodobny jest wzrost jak i spadek oceny wraz ze wzrostem jej dokładności.© Tomasz Strabel