Szachownica genetyczna

Ostatnia modyfikacja dnia 11 stycznia, 2023

Szachownica genetyczna (z ang. Punnett square) to diagram umożliwiający analizę genotypów jakie mogą utworzyć allele posiadane przez rodziców.

Przykład zakłada, że zarówno ojciec jak i matka przekazują w gametach allel A jak i a. Pogrubioną czcionką oznaczono możliwe cztery genotypy. Gdy znane są frekwencje alleli szachownica pozwala łatwo określić frekwencje możliwych genotypów. Dwa heterozygotyczne genotypy są identyczne dlatego ich częstość wynosi 0,48.

    Matka
  Allele A (0,6) a (0,4)
Ojciec A (0,6) AA (0,6*0,6=0,36) Aa (0,6*0,4=0,24)
a (0,4) Aa (0,6*0,4=0,24) aa (0,4*0,4=0,16)
Szachownica genetyczna dla przykładowych genotypów ojca (Aa) i matki (Aa). W nawiasach podano przykładowe częstości alleli oraz genotypów (pogrubione).

Przewidywanie częstości genotypów na tej zasadzie jest możliwe gdy spełnione są założenia prawa Hardy’ego-Weinberga.

© Tomasz Strabel