Allel

Ostatnia modyfikacja dnia 22 lutego, 2021

Jeden z możliwych wariantów genu. Jeśli w danym locus osobnik posiada identyczne allele jest homozygotą jeśli różne – heterozygotą. Przy określonych formach współdziałania alleli można rozróżnić allele dominujące i recesywne. © Tomasz Strabel.