Dominacja

Ostatnia modyfikacja dnia 22 września, 2023

Dominacja (z ang. dominance) to jeden z rodzajów współdziałania alleli, występujący u heterozygot, ma miejsce gdy jeden z alleli wywiera większy wpływ na fenotyp. Allel o większym wpływie określany jest mianem allelu dominującego zaś ten o mniejszym zwany jest allelem recesywnym. Dominacja zachodzi przy takim współdziałaniu alleli jak: dziedziczenie pośrednie, całkowita dominacja i naddominacja. Występowanie zjawiska dominacji warunkuje występowanie zmienności genetycznej dominacyjnej. © Tomasz Strabel