Naddominacja

Naddominacja – (z ang. overdominance) to jeden z rodzajów współdziałania alleli, w którym wartość fenotypu heterozygot przewyższa wartość każdej homozygoty (patrz schemat współdziałania alleli), zarówno homozygoty recesywnej jak i dominującej. Naddominacja stanowi jedno z możliwych podłoży występowania heterozji. © Tomasz Strabel