Homozygota dominująca

Homozygota dominująca (z ang. homozygous dominant) to genotyp homozygotyczny, w którym oba alleleallelami dominującymi. © Tomasz Strabel