Allel dominujący

Allel dominujący (z ang. dominant) to allel, który u heterozygot wywołuje większy wpływ na fenotyp aniżeli allel recesywny. Możliwe są różne stopnie dominowania wynikające z rodzajów współdziałania alleli. © Tomasz Strabel