Współdziałanie genów

Ostatnia modyfikacja dnia 7 lipca, 2021

Współdziałanie genów (z ang. interaction between genes) to relacja (interakcja) między genami posiadanymi przez zwierzę mająca wpływ na jego fenotyp. W przypadku alleli mówimy o współdziałaniu alleli, natomiast przykładem interakcji genów z różnego locus jest epistaza.

W przełożeniu na obserwowany fenotypwartość fenotypową – efekt szczególnego współdziałania genów określa się jako efekty nieaddytywne (NA). © Tomasz Strabel