Interakcja genów

Interakcja genów – patrz współdziałanie genów.