2 prawo Mendla

Drugie prawo Mendla (z ang. Mendel’s law of independent assortment) wskazuje, że przekazywanie alleli z danej pary odbywa się niezależnie od przekazywania określonego allelu innej pary. Gdy Mendel opracowywał to prawo nie były jeszcze znane pojęcia chromosomu i genu w związku z tym 2 prawo Mendla nie mogło uwzględniać choćby zjawiska sprzężenia, które tworzy wyjątek od 2. prawa Mendla. © Tomasz Strabel