Gen

Gen to fragment kodu DNA stanowiący podstawową jednostkę dziedziczenia. U różnych osobników danej populacji może występować w wariantach zwanych allelami.  © Tomasz Strabel