Gen główny

Ostatnia modyfikacja dnia 25 sierpnia, 2023

Gen główny (z ang. major gen) to gen warunkujący cechę ilościową (QTL), dla którego różnica w wartościach fenotypowych przeciwstawnych homozygot wywołuje znaczący efekt, będący na poziomie rzędu jednego odchylenia standardowego fenotypowej zmienności cechy.

Geny główne poszukiwano celu prowadzenia selekcji wspomaganej markerami. © Tomasz Strabel