Homozygota

Zwierzę, które otrzymało identyczne allele (geny) od obojga rodziców. Identyczność dotyczy genów w tym samym locus, które tworzą genotyp. © Tomasz Strabel