Homozygotyczność

Występowanie identycznych alleli w danym locus genomu. Jej wzrost jest wynikiem inbredu i prowadzi do depresji inbredowej. © Tomasz Strabel