Inbred

Inbred to kojarzenie spokrewnionych osobników. W jego wyniku wzrasta liczba identycznych genów, pozyskanych przez ojca i matkę od wspólnego przodka, zjawisko zwane homozygotycznością. Miarą homozygotyczności jest współczynnik inbredu, który oblicza się dla osobników na podstawie analizy ich rodowodu. Alternatywę do takiego podejścia stanowi inbred genomowy.

Inbred u zwierząt gospodarskich jest niepożądany ze względu na występowanie depresji inbredowej. Może być także narzędziem do wytwarzania nowych ras zwierząt. W populacjach poddanych długotrwałej selekcji wzrost inbredu jest jej nieunikniony skutkiem.
© Tomasz Strabel