Depresja inbredowa

Ostatnia modyfikacja dnia 23 września, 2021

Depresja inbredowa (z ang. inbreeding depression) to spadek produkcyjności zwierząt wywołany wzrostem inbredu. Dotyczy zarówno cech produkcyjnych jak i funkcjonalnych. Przyczyn zjawiska upatruje się w spadku zmienności genetycznej i zwiększeniu występowania niekorzystnych układów genów. Zalicza się do nich układy homozygot recesywnych, które w przypadku wad monogenowych prowadzą do ujawniania się chorób genetycznych. © Tomasz Strabel