Dobór

Ostatnia modyfikacja dnia 6 maja, 2022

Dobór (z ang. mating), inaczej kojarzenie, to zestawienie w pary osobników różnej płci w celu uzyskania potomstwa. Dobór osobników do kojarzeń to po selekcji drugie podstawowe narzędzie wykorzystywane przez hodowców na drodze doskonalenia genetycznego zwierząt. Dobór zwykle poprzedzony jest selekcją osobników.

Podczas doboru bierze się pod uwagę:

  • cechy, które są istotne z punktu widzenia celu hodowlanego, jakie hodowca sobie wyznaczył dla swojego stada
  • wartości hodowlane dla cech produkcyjnych i funkcjonalnych
  • wartość indeksu(ów) syntetycznych
  • dokładność oceny
  • dostępność, rodzaj (seksowane) i cenę nasienia
  • informacja rodowodowa
  • nosicielstwo genów recesywnych warunkujących wady genetyczne.

Ze względu na wielość koniecznych do uwzględniania parametrów dobór w praktyce realizuje się z udziałem programów komputerowych (dobór wspomagany komputerowo), które uzbrojone w głębokie rodowody mogą efektywnie przetworzyć dużo informacji. Istnieją dwa rodzaje doboru: dobór losowy i dobór nielosowy, ten drugi w dwóch odmianach: kojarzenie komplementarne i wybiórcze dodatnie. © Tomasz Strabel