Kojarzenie wybiórcze ujemne

(z ang. corrective mating, negative assortative mating) ma miejsce gdy zestawiani w parę rodzice różnią się w ten sposób, że ich walory wzajemnie się uzupełniają. Dzięki temu uzyskuje się potomstwo o ogólnie wyższej wartości aniżeli jego rodzice. Przykładem może być dobór buhaja o wysokiej produkcyjności do krowy o bardzo dobrym pokroju. W wyniku tego typu kojarzenia uzyskuje się bardziej wyrównane potomstwo. © Tomasz Strabel