Kojarzenie wybiórcze dodatnie

(z ang. positive assortative mating) ma miejsce gdy zestawia się w pary osobnik o zbliżonych wartościach. Przy tym systemie kojarzeń łączy się w pary samce o wysokich wartościach z samicami o wysokich wartościach hodowlanych lub samce o niskich wartościach cechy z samicami o niskich wartościach cechy. Gdy stosowane jest tego typu kojarzenie uzyskiwane potomstwo może być bardziej zróżnicowane. Jest ono wykorzystywane do uzyskiwania zwierząt elitarnych (które pochodzą kojarzenia najlepszych samic z najlepszymi samcami). © Tomasz Strabel