Kojarzenie nielosowe

Kojarzenie nielosowe (z ang. assortative mating), inaczej dobór nielosowy, to dobór realizowany przez hodowcę. Istnieją dwa sposoby doboru nielosowego: kojarzenie komplementarne (wybiórcze ujemne – corrective mating, negative assortative mating) i kojarzenie wybiórcze dodatnie (positive assortative mating).

© Tomasz Strabel