Kompletność rodowodu

Ostatnia modyfikacja dnia 25 października, 2022

Kompletność rodowodu (z ang. pedigree completness) to sposób określania jaka liczba osobników w rodowodzie zwierzęcia jest znana. Wyraża się ją w procentach w stosunku do wszystkich osobników w rodowodzie analizowanym dla określonej głębokości rodowodu. Zwykle analizuje się kompletność do 5-tego pokolenia. Kompletność często towarzyszy wartościom współczynnika inbredu, obliczanego na podstawie analizy rodowodu. Niskie wartości kompletności wskazują na liczne braki w rodowodzie co utrudnia dokładne oszacowanie współczynnika inbredu. Jeśli w rodowodzie brakuje 1-2 osobników z 5-tego pokolenia to ma to mniejszy wpływ na jego kompletność i niedoszacowanie współczynnika inbredu aniżeli brak ojca czy matki. Zależność między kompletnością rodowodu a poziomem inbredu jest na ogół pozytywna. Przede wszystkim warto pamiętać, że współczynnik inbredu dla populacji podlegających długotrwałej ostrej selekcji powinno się analizować sięgając głębiej niż 5 pokoleń. W praktyce mogą mieć miejsca różne sytuacje, z których kilka wybranych przedstawiono poniżej. Gdy cielę będzie wynikiem kojarzenia krowy z jej ojcem to jego inbred wyniesie 25% i jeśli nic więcej nie wiemy o pochodzeniu jego matki ani ojca to kompletność rodowodu tego cielęcia będzie bardzo niska mimo wysokiego inbredu. Gdy jałówka ma zerowy inbred i wysoką, przykładowo 100% kompletność rodowodu, oznacza to, że mimo iż dla analizowanej głębokości rodowodu znamy wszystkich jej przodków nie doszukaliśmy się takich samych osobników po stronie jej matki i ojca. Kompletności rodowodu na poziomie zero nie musi towarzyszyć zerowy współczynnik inbredu, gdy dla danej populacji osobnikom o nieznanym pochodzeniu przypisuje się przeciętny inbred zwierząt, które mają znany rodowód, urodzonych w tym samym roku.© Tomasz Strabel