Rodowód

Ostatnia modyfikacja dnia 23 września, 2021

Rodowód (z ang. pedigree) to uporządkowany zbiór informacji na temat przodków zwierzęcia. Stanowi jeden z podstawowych elementów wykorzystywanych do oceny wartości hodowlanej.  Może być przedstawiany w różnej formie, np. strzałkowej i tabelarycznej. Rodowód pozwala dotrzeć do informacji na temat genotypu i użytkowości przodków i krewnych bocznych zwierzęcia. Jeśli rodowód przedstawia pochodzenia konkretnego jednego zwierzęcia to osobnika tego określa się mianem probanta.  © Tomasz Strabel