Probant

Probant to osobnik, dla którego konstruowany jest rodowód. Inaczej mówiąc to najmłodszy osobnik w rodowodzie. © Tomasz Strabel