Obliczanie współczynnika inbredu

Ostatnia modyfikacja dnia 8 maja, 2023

Obliczanie współczynnika inbredu dla płytkich rodowodów można przeprowadzić korzystając ze wzoru Wright-a. Odbywa się to w kilku krokach.

  • W pierwszej kolejności należy przedstawić rodowód osobnika (probanta) w postaci rodowodu strzałkowego.
  • Następnie znaleźć wszystkich wspólnych przodków probanta.
  • Dla każdego wspólnego przodka wyznaczyć tzw. ścieżki od jednego z rodziców, przez probanta, do drugiego rodzica i na każdej z nich policzyć liczbę przejść między osobnikami (strzałek w rodowodzie). Żaden osobnik nie może się pojawiać na ścieżce więcej niż raz. Ścieżki wyznaczają drogi, którymi wspólny przodek obojga rodziców mógł przekazać kopię tych samych alleli do probanta, tym samym zwiększając jego homozygotyczność.
  • Jeśli probant jest zinbredowany należy dla niego obliczyć współczynnik inbredu.
  • Dysponując zestawem ścieżek stosuje się wzór:
    FX = 1/2 ∑ [(1/2)n(1+FWP)]
    gdzie FWP to inbred wspólnego przodka, a n to liczba przejść między osobnikami na ścieżce, a ∑ oznacza sumowanie po wszystkich ścieżkach.

© Tomasz Strabel