IVF

IVF (z ang. in vittro fertilization) to zapłodnienie oocytów w warunkach in-vitro. Stanowi element procedury produkcji zarodków w warunkach in-vitro (IVP).