Wagi ekonomiczne

Wagi ekonomiczne (z ang. economic index weights) to znaczenie cech zawartych w indeksie ekonomicznym wynikające z wielkości uzyskiwanego zysku z tytułu poprawy wartości cechy o jedną jednostkę.

Wagi indeksu ekonomicznego odnoszą się do ekonomicznego znaczenia jednej jednostki cechy, np. zysku z dodatkowego kilograma białka w mleku. Ponieważ cechy wyrażane są w różnych jednostkach, charakteryzujących się różną zmiennością, trudno porównywać ze sobą wagi dla różnych cech. W tym celu oblicza się i prezentuje tzw. względne wagi cech. Do interpretacji znaczenia wag przydatne jest tzw. względne znaczenie cech.

© Tomasz Strabel