Łączna wartość hodowlana

Łączna wartość hodowlana to wartości hodowlane osobnika dla różnych cech połączone w jedną wartość przez nadanie każdej z nich odpowiedniej wagi. Zwykle tworzona zgodnie z teorią indeksu selekcyjnego.

Łączna wartość hodowlana jest też czasem nazywana indeksem syntetycznym. Przykładami mogą być indeksy ekonomiczne lub indeksy życzeniowe. © Tomasz Strabel

Synonimy:
zbiorcza wartość hodowlana