Krzyżowanie wypierające

Krzyżowanie wypierające (z ang. to grade up) to rodzaj doskonalenia genetycznego realizowanego przez kojarzenie osobników danej rasy wyłącznie z osobnikami rasy wypierającej, prowadzone zwykle w celu polepszenia wartości hodowlanej.

W Polsce krzyżowanie wypierające stosowano wobec bydła rasy nizinnej czarno-białej, którą kryto buhajami rasy holsztyńskiej. © Tomasz Strabel