Względne wagi cech

Względne wagi cech (z ang. relative index weights) to wagi indeksu łączącego wiele cech, np. indeksu ekonomicznego, określające rzeczywiste znaczenie cech. Im wyższa wartość względnej wagi tym większe znaczenie cechy. Względne wagi mogą być przeliczone w taki sposób, że ich łączna wartość sumuje się do 100%, wtedy o znaczeniu cech można mówić w procentach.

Kolejność znaczenie cech w indeksie nie musi odpowiadać tempu doskonalenia każdej z nich. W tym celu oblicza się względne znaczenie cech. © Tomasz Strabel