Zmienność mendlowska

Zmienność mendlowska to źródło zmienności genetycznej wynikające z losowego przekazywania genów, o którym mówi 1 prawo Mendla. Liczba genów warunkująca cech ilościowe jest tak duża, że każda gameta niesie inny zestaw genów, co skutkuje zmiennością potomstwa danego rodzica.

Zróżnicowanie potomstwa z tytułu losowego przekazywania genów dobrze przedstawia zróżnicowanie potomstwa danej pary rodziców, zwane odchyleniem mendlowskim. © Tomasz Strabel