Cecha ilościowa

Cecha ilościowa (quantitative trait) to cecha której fenotyp objawia ciągłe wartości, dające się zmierzyć w takich jednostkach jak np. kilogramy czy metry. Cechy produkcyjne to zwykle cechy ilościowe. Cechy ilościowe są warunkowane przez wiele genów. © Tomasz Strabel