Cecha

Ostatnia modyfikacja dnia 9 lipca, 2021

Cecha (z ang. trait) to obserwowalna lub mierzalna właściwość zwierzęcia, która można łatwo wyróżnić od innych. Cechy wzbudzają zainteresowanie hodowców i są przedmiotem doskonalenia genetycznego.

Istnieje wiele grup cech ilościowe i jakościowe, poligeniczne i o prostym dziedziczeniu, a także progowe.

Ze względów użytkowych hodowcy wyróżniają cechy produkcyjne i funkcjonalne, a także pokrojowe.

Cechy, które objawiają się wielokrotnie w ciągu życia to cechy powtarzalne.

W praktyce cechy postrzegamy jako zmienne, które mają swoje rozkłady. © Tomasz Strabel