Zmienność wartości hodowlanych

Zmienność wartości hodowlanych to miara zróżnicowania wartości hodowlanych wynikająca z wielkości zmienności genetycznej addytywnej danej cechy oraz dokładności z jaką następuje szacowanie wartości hodowlanej. Możne je określić na podstawie wzoru:

σWH = rIA * σA,

gdzie rIA to dokładność oceny wartości hodowlanej, a σA to odchylenie standardowe zmienności genetycznej addytywnej.

Gdy cecha nie jest odziedziczalna lub oszacowana z zerową dokładnością to nie ma zmienności wartości hodowlanej – wszystkie zwierzęta mają jednakową wartość hodowlaną (wynoszącą zero). Gdyby wszystkim zwierzętom obliczyć wartość hodowlaną ze 100% dokładnością to zmienność wartości hodowlanych wynosiłaby tyle co zmienność addytywna genetyczna. Większe zróżnicowanie wartości hodowlanych pozwala na uzyskanie większej genetycznej różnicy selekcyjnej. © Tomasz Strabel