Odziedziczalność

Ostatnia modyfikacja dnia 22 kwietnia, 2021

Odziedziczalność to kluczowy parametr przy obliczaniu wartości hodowlanej, gdyż określa siłę związku między użytkowością a wartością hodowlaną. Teoretycznie odziedziczalność może mieć maksymalnie wartość 100% – w takim przypadku środowisko nie ma żadnego wpływu na interesującą nas cechę i jest ona w całości determinowana przez geny zwierzęcia. Ponieważ jednak wiemy, że dla interesujących nas cech jest inaczej, warto znać ich odziedziczalność. Przykładowo, jeśli widzimy racice to związek ich budowy z wartością hodowlaną dla tej cechy u danej krowy jest zaledwie na poziomie 9%. Inaczej jest z wysokością w krzyżu – odziedziczalność 54% – gdzie ten związek jest bardzo silny. Większość istotnych pod względem ekonomicznym cech ma średnią lub niską odziedziczalność. Z tego względu sama użytkowość krowy nie wystarcza, by ocenić jej wartość pod kątem selekcji, gdyż odzwierciedla ona jedynie częściowo wartość jej genów.

Odziedziczalność to inaczej stosunek zmienności genetycznej do fenotypowej, stąd jej zakres wartości mieści się między 0 a 1.

h2 = σG2 / σP2

Rozróżnia się pojęcie odziedziczalności w węższym sensie i szerszym sensie, przy czym to pierwsze masz dominujące znaczenie w praktyce. Określenie odziedziczalności danej cechy odbywa się w drodze szacowania komponentów wariancji

© Tomasz Strabel