Zmienność środowiskowa

Zmienność środowiskowa (z ang. environmental variance) to część zmienności fenotypowej wynikająca z działania czynników środowiskowych. Jej miarą jest wariancja środowiskowa. Zmienność środowiskowa utrudnia wskazanie osobników o wysokiej wartości hodowlanej. Jej duży udział w całkowitej zmienności fenotypowej cechy obniża odziedziczalność cechy przez co jej genetyczne doskonalenie jest trudniejsze. © Tomasz Strabel