Zmienność genetyczna epistatyczna

Zmienność genetyczna epistatyczna to część zmienności genetycznej wynikająca ze zjawiska epistazy. Razem ze zmiennością genetyczną dominacyjną tworzą dwa podstawowe elementy zmienności genetycznej nieaddytywnej. Jej miarą jest wariancja genetyczna epistatyczna. © Tomasz Strabel