Epistaza

Ostatnia modyfikacja dnia 8 kwietnia, 2021

Epistaza (z ang. epistasis) to zjawisko współdziałania genów, z różnych locus, określane też mianem interakcji (zwykle oznaczane symbolem I). Efekty tego współdziałania tworzą nieaddtywną część wartości genotypowej. Epistaza jest źródłem zmienności genetycznej epistatycznej. © Tomasz Strabel