Heterozja

Ostatnia modyfikacja dnia 22 lutego, 2021

Inaczej wybujałość mieszańców (z ang. heterosis) to przewyższanie użytkowością przez mieszańców średniej z użytkowości zwierząt czystorasowych z jakich one powstały. U podłoża heterozji leżą zjawiska współdziałania genów, które np., dzięki występowaniu układów heterozygotycznych, a w szczególności dzięki układom dominacyjnym powodują lepsze przystosowanie się zwierząt do środowiska lub wprost większą ich produkcyjność. W mniejszym stopniu za występowanie tego zjawiska odpowiada współdziałanie genów z różnych locus (epistaza) wywodzących się z różnych linii czy ras, która w wyjściowych populacjach nie mogła się ujawnić. Zjawiskiem przeciwnym jest depresja inbredowa. Rozróżnia się heterozję bezpośrednią i heterozję matczyną.  © Tomasz Strabel