Krzyżowanie przemienne

Krzyżowanie przemienne (z ang. rotational crossing) lub krzyżowanie rotacyjne to system krzyżowania nakierowany na utrzymanie stałego wysokiego poziomu heterozji u mieszańców. Polega na używaniu do krycia mieszańców na przemian osobników 2-3 czystych ras. W przypadku krzyżowania przemiennego z udziałem 2 ras heterozja utrzymuje się na poziomie 2/3 poziomu heterozji obserwowanej u mieszańców F1 tych ras. © Tomasz Strabel

Synonimy:
krzyżowanie rotacyjne