Mieszaniec

Mieszaniec (z ang. crossbreed) to osobnik będący wynikiem krzyżowania. U mieszańców obserwuje się zjawisko heterozji. Ich użytkowość jest determinowana efektami krzyżowania. © Tomasz Strabel