Mapowanie genu

Mapowanie genu (z ang. gene mapping) to proces prowadzący do wskazania lokalizacji genu na chromosomie. Dla cech ilościowych ten proces określa się mianem mapowania QTL. © Tomasz Strabel